Martie du Plessis Finances
School Fees

Finances

Money is payable on 1 February 2022. Please arrange to pay monthly or quarterly.
Payments can be made at the school. Card facilities are available.

  • Monday - Thursday: 07:00 Till 14:00
  • Friday: 07:00 Till 13:30


Banking Details:

Standard Bank
Branch: 055534 (Electronic: 051001)
Business Current Account No.: 240 346 866

Gelde is betaalbaar op 1 Februarie 2022. Tref asseblief reëlings om per maand of per kwartaal te betaal. Betalings kan by die skool gedoen word. Kaartfasiliteite is beskikbaar

  • Maandae - Donderdae: 07:00 Tot 14:00
  • Vrydae: 07:00 Tot 13:30


Bankbesonderhede:
Standard Bank
Brandwag Tak 055534 (Elektronies: 051001)
Tjekrekening Nommer: 240 346 866

FONDSE / FUNDS
2024

JAARLIKS / ANNUALLY

PER
KWARTAAL /
QUARTERLY

PER MAAND
X 11 maande / MONTHLY
X 11 months

SKOOLFONDS / SCHOOL FEES
Graad 1-9 / Grade 1-9

R14 740.00
(R14 003 fully paid by 28 Feb)


R3 685.00

R1 340.00

SKOOLFONDS / SCHOOL FEES
Graad 10-12 / Grade 10-12

R14 850.00
(R14 108 fully paid by 28 Feb)


R3 712.50

R1 350.00

SKOOLFONDS / SCHOOL FEES
Preprimêr / Preprimary

R17 820.00
(R16 929 fully paid by 28 Feb)


R4 455.00

R1 620.00

BUSSIEGELD / BUS FEES

R11 440.00

R2 860.00

R1 040.00

KOSHUISGELD / HOSTEL FEES

R25 190.00


R6 297.50

R2 290.00

SKRYFBEHOEFTES /
STATIONERY

LEERDER IS SELF VERANTWOORDELIK VIR SKRYFBEHOETES.
LEARNERS ARE RESPONSIBLE FOR THEIR OWN STATIONERY.

Graad 10 - 12 Skoolfonds, sluit R110 in (R10 x 11 maande) - bydrae vir Matriekafskeiduitgawes.
  • Skoolfonds sluit akademiese gelde in, asook die gebruik van handboeke, Tegnologie en praktiese vakke.
  • Uitgesluit:  Gasvryheidstudies - R200 per jaar / R50 per kwartaal vir bestanddele).
  • Alle uitstaande en/of verlore handboeke sal r250 (op die skoolfondsrekening) gehef word.
Grade 10 - 12 School Fees, include R110 (R10 x 11 months) towards the Matric Farewell expenses.
  • School fees include academic fees, use of textbooks, technology and practical subjects.
  • Excluding: Hospitality studies– R200 per year / R50 per term for ingredients
  • All outstanding and/or lost textbooks will be charged r250, on the school fund account.
Martie du Plessis School Bloemfontein
Find Us

91 Du Plooy Crescent, Fichardtpark, Bloemfontein

mdupschool@mdup.co.za

051 522 6801

Information
Quick Links
Connect